Werkwijze

Om een hoge en consistente kwaliteit van dienstverlening te leveren, gebruiken we beproefde managementmethoden -en technieken. Verder zetten we schaduwmanagement en intervisiesessies in en volgen wij de werkwijze zoals aanbevolen door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

Schema van werkwijze
Bron: "Body of Knowledge and Skills" versie 2.0 d.d. 14-10-2002

We zijn voorstander van korte opdrachten en maken onszelf graag zo snel mogelijk overbodig. Dat doen we echter pas nadat we zorg hebben gedragen voor zorgvuldige overdracht en borging van ons eindresultaat in de lijnorganisatie. Borging van veranderingen realiseren we onder andere door lijnmanagement zelf de veranderingen in haar organisatie te laten doorvoeren.

Maatwerk

We bepalen per opdracht welke realistische oplossing het beste bij uw specifieke situatie past en bij uw wensen aansluit. Daarbij gaan wij uit van de strategie en context van uw organisatie en vergelijken we beschikbare gegevens met die van andere partijen. Wij bieden u maatwerk, als dat in uw situatie nuttig is met behulp van (onderdelen, variaties of combinaties van) standaarden en andere middelen die al beschikbaar zijn. Onze 'gereedschapkist' bestaat uit concepten en beproefde standaarden zoals ABC, CMMI, eSCM, EFQM, ITIL, ISO 9000, Lean, Prince2, Six Sigma, VBM. Middels deze gereedschapkist bieden wij u een voorspelbare kwaliteit van dienstverlening. Afhankelijk van de opdracht stellen wij teams samen. Deze teams bestaan uit op elkaar ingespeelde adviseurs die qua profiel naadloos op elkaar aansluiten.

Analyse en daadkracht

Onze analyses onderbouwen we met feiten uit uw organisatie en/ of van vergelijkbare organisaties. Wij stellen de business case centraal en wegen de toekomstige kosten en baten van de beoogde oplossing dus mee. We helpen uw organisatie groeien door de verborgen winstgevende waarde in uw organisatie bloot te leggen. De combinatie van analytisch vermogen en daadkracht leidt tot een evenwichtige en gestructureerde aanpak.

Samenwerking

We werken nauw samen, zowel binnen Quality Factory als met u, uw medewerkers en uw partners. We doen dat om waardevolle kennis en ervaring te hergebruiken en om draagvlak te stimuleren. Door een band van wederzijds vertrouwen op te bouwen, halen wij het beste uit uw organisatie, benutten we uw kansen en brengen we ideeën in de praktijk. Als het goed gaat met uw bedrijf, dan gaat het goed met ons bedrijf. Wij investeren dan ook graag in duurzame samenwerking. Wij beschikken over een uitgebreid relatienetwerk van aanverwante organisaties en zelfstandig ondernemers. De onderlinge uitwisseling van vakkennis en werkervaring levert u als opdrachtgever een belangrijke meerwaarde op uit soms onverwachte hoek. Afstemming omtrent uw opdracht met ons relatienetwerk vindt uiteraard alleen plaats na uw voorafgaande goedkeuring.

Discretie

Vertrouwelijke omgang met klantinformatie is vanzelfsprekend voor ons en verweven in ons verankerd informatiebeleid. Integriteit en betrouwbaarheid zijn selectiecriteria voor al onze adviseurs en leveranciers. Daarnaast hebben onze adviseurs een persoonlijke geheimhoudingsplicht gedurende en na de opdrachten en zijn ze gehouden aan een strikte naleving van professionele gedragscodes. Deze maatregelen helpen u en ons om betrouwbaar èn onafhankelijk te opereren.