Professionaliseren

Nut van een beheerst veranderingsproces

Mede als gevolg van het voortdurend beschikbaar komen van nieuwe technieken en wijzigende (wettelijke) voorschriften veranderen markten continu. Voor commerciële marktspelers is het zaak om slagvaardig te reageren en anticiperen op marktontwikkelingen. Het begeleiden van die aanhoudende stroom van die organisatorische veranderingen kan dan ook als hèt bedrijfskritische proces van het management worden beschouwd. Door die begeleiding als een proces op zich te erkennen, optimaliseren en borgen, krijgt de manager van dat proces meer grip op (de kosten, doorlooptijden en effecten van) organisatorische veranderingen. Management van het 'organisatorische veranderingsproces' helpt zo dus om de bedrijfscontinuïteit zeker te stellen.

Hoe Quality Factory hierbij kan helpen

Wij:

  • brengen organisaties en hun onderlinge interacties in kaart, zodat het organisatorische veranderingsproces kan worden herontwerpen en geborgd,
  • zijn gespecialiseerd in het (her)ontwerpen en borgen van (organisatorische veranderings)processen en
  • helpen ondernemingen om meetbaar daadwerkelijk te groeien van een (in het meest extreme geval) uitsluitend intern-gerichte ad hoc organisatie naar een marktgerichte continu lerende organisatie.

Voordelen van professionaliseren

De praktische voordelen van voorspelbare bedrijfsprocessen en organisatorische groei zijn o.a.: duidelijkere functieprofielen, minder afhankelijkheid van individuen, kortere inwerktijden, grotere herbruikbaarheid van concepten en formules, sneller opzetten van nevenvestigingen, kortere doorlooptijden van bedrijfsprocessen, lager aantal klachten, zorgvuldigere inzet van middelen, kleinere hoeveelheden voorraden, sterkere concurrentiepositie, hoger rendement op investeringen, duidelijkere doelstellingen, nuttigere managementrapportages, eensgezindere werknemers en betere relaties met belanghebbenden.