Onze managementadviezen

Ons werkterrein omvat een breed scala van disciplines (zoals marketing, verkoop, inkoop, ICT) en bestrijkt het volledige spectrum van managementadviezen: van het beschrijven tot het professionaliseren van administratieve organisaties, van het stroomlijnen tot het (her)ontwerpen van bedrijfsprocessen, van het verlenen tot het implementeren van managementadviezen.

Onze managementadvies-diensten bieden wij in de volgende vormen aan:

Detachering van managementadviseurs

Detachering van managementadviseurs is de ideale oplossing als er onvoldoende zekerheid is omtrent de hoeveelheid inspanning die nodig is om een managementadvies te bepalen. Gedurende een periode of project dragen wij onder uw regie een inspanningsverplichting. De hoeveelheid inspanning is variabel en het tarief voor die inspanning komen we vooraf overeen. Op basis van een door u ondertekende timesheet, berekenen wij u achteraf de daadwerkelijk geleverde inspanning.

Fixed-price managementadviesprojecten

Door één partij in te zetten die het volledige spectrum (van het beschrijven van het probleem tot en met het realiseren van de oplossing) beheerst, voorkomt u communicatieruis en bespaart u kosten. Ook hoeft u zich dan niet druk te maken omtrent projectmanagement en kunt u zich scherper concentreren op de bedrijfsvoering. Wij voeren projecten onder eigen regie uit, waarbij we vooraf gedefinieerde projectresultaten binnen overeengekomen termijnen en budgetten opleveren. Kenmerkend is dat wij volledig in-control van het project zijn en voldoende mandaat binnen de scope van het project hebben. Samen specificeren we vooraf zorgvuldig onze prestatie.

Interim-management

Met interim-management blijft de continuïteit van uw bedrijfsvoering gewaarborgd, indien u een tijdelijk tekort heeft aan lijnmanagementcapaciteit. Wij vervullen gedurende een vooraf overeen te komen periode leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Als tijdelijk plaatsvervanger handelen (besturen) wij krachtens uw mandaat. Als vertegenwoordigingsbevoegd directielid kunnen wij (dochter)ondernemingen voor u desgewenst oprichten, verwerven, leiden, vervreemden of ontbinden.

Bemiddeling

Wij bemiddelen tussen partijen, waarbij de focus van de opdrachten bijv. het selecteren van een juiste zakenpartner(s) (intermediairs functie) of het oplossen van een zakelijk geschil (mediator functie) kan omvatten.