Managementadvies - Uitgevoerde opdrachten

Hieronder treft u een overzicht aan van voorbeeldopdrachten die onze adviseurs hebben uitgevoerd. We zijn graag bereid om u in een persoonlijk gesprek (uitgebreider) te informeren omtrent de door ons uitgevoerde opdrachten, voor zover dat de privacy van onze opdrachtgevers niet schaadt.

Opdrachtgever: Eén van de grootste adviesbureaus voor IT-management in Nederland

Leiden van projectteams, in- en externe projecten en een intern expertisecentrum (managementadviseurs adviseren). Bedrijfsprocessen van ca. tien grote financiële dienstverleners stroomlijnen en herontwerpen.

Opdrachtgever: Financiële instelling

Beschrijven en stroomlijnen van de Administratieve Organisatie (AO). Expliciet maken van complexe impliciete kennis van specialisten en bereiken van consensus omtrent hun werkwijzen. Inventariseren van knelpunten en aanleveren van verbetersuggesties aan het management team.

Opdrachtgever: Intermediair en producent van multimedia producties

Stroomlijnen van financiële processen en managementrapportages, bewaken van financiële performance indicatoren, voorbereiden en begeleiden van financiële onderhandelingen met o.a. leveranciers, externe financiers en klanten.

Opdrachtgever: Intermediair van een internationale financiële dienstverlener

Ontwerpen van bedrijfskritische bedrijfsprocessen en organiseren van randvoorwaarden van een nieuwe (dochter)onderneming. Plannen en bewaken van parallelle projecten (incl. aansturen van projectleiders). Beheren van een internationaal portfolio van leveranciers (leveranciersmanagement). Helpen opstellen van business cases voor strategische partnerships en innoverende investeringen.

Opdrachtgever: Nationale uitvoeringsinstelling

Standaardiseren en stroomlijnen van de verschillende werkwijzen van decentrale vestigingen. Beschrijven van de Administratieve Organisatie (AO). Inrichten en trainen van de centrale beheerorganisatie (incl. borgen van inhoudelijk beheer, bepalen van key performance indicatoren, promotie en decentrale naleving van de AO-beschrijving). Uitrollen van de AO-beschrijving over alle vestigingen.