Managementadvies - Aanpak

In het belang van de klant en indien de specifieke situatie zich daarvoor leent, werken wij met een in- of extern beproefde standaardaanpak of met een op maat gemaakte variant daarvan. Onze algemene aanpak voor het bepalen en doorvoeren van veranderingen:

Managementadvies aanpak

Elke fase start nadat de opdrachtgever de mijlpaal van de vorige fase heeft goedgekeurd. Dit zogenaamde "gated funding"-principe stelt u in de gelegenheid om de business-case tussentijds tegen het licht te houden van de laatste (markt)ontwikkelingen en inzichten. Uw investeringen in het project vinden daardoor gecontroleerd plaats, naar mate het project de resultaten boekt die zijn overeengekomen.