ICT-oplossingen - Aanpak

Onze ontwikkelstraat is strak gestroomlijnd (op basis van LEAN en ITIL), zodat de doorlooptijden en kosten van onze ICT-oplossingen beperkt blijven. Het hele proces (van specificatie van uw wensen/ eisen tot en met de realisatie van de ICT-oplossing) voeren wij projectmatig uit. Hierbij maken wij bij voorkeur gebruik van Prince2 als beproefde projectmanagementmethode. U krijgt dus vooraf duidelijkheid van ons over de doorlooptijd, prijs en specificaties van de ICT-oplossing en van eventuele functionele opties.

Realisatie van onze ICT-oplossingen faseren we als volgt:

Ontwerpfase

Zorgvuldige specificatie van de ICT-oplossing bespaart ontwikkeltijd en leidt tot een kwalitatief hoogwaardiger resultaat.

Op basis van uw bedrijfsprocessen adviseren wij u omtrent de functionaliteiten en de bedrijfseisen/ het serviceniveau van de ICT-oplossing. Hierbij gebruiken wij het “lean and mean”-principe als uitgangspunt: de toegevoegde waarde van de functionaliteiten en bedrijfseisen voor de business versus de geschatte ontwikkel- en beheerkosten van die functionaliteiten en bedrijfseisen. Vervolgens prioriteren we die eisen (bijv. volgens de MoSCoW methode).

Na uw goedkeuring organiseren we workshops met een testpanel, welke de beoogde gebruikergroepen (waaronder de beheerders) vertegenwoordigt. Tijdens die workshops begeleiden wij het testpanel met het uitwerken van het functioneel ontwerp van de ICT-oplossing door gebruik te maken van bijvoorbeeld user stories en wireframes. Als input voor die workshops en afhankelijk van de complexiteit van de ICT-oplossing krijgt het testpanel toegang tot een mock-up of (deels) werkend prototype van de applicatie.

In het functioneel ontwerp schenken we (zoals middels UCD) extra aandacht aan de interactie met en gebruiksvriendelijkheid van de eventuele gebruikersomgeving).

Op basis van het (bevroren) functioneel ontwerp, maken we de benodigde technische ontwerpkeuzes. Ook onderzoeken we dan in hoeverre kosten kunnen worden bespaard door bestaande ICT-bouwstenen te hergebruiken/ integreren.

In het technisch ontwerp borgen we de flexibiliteit van de ICT-oplossing dankzij toepassing van concepten zoals design patterns, MVC, OOP, CBD. Alom gewaardeerde ontwikkelprincipes (zoals DRY en KISS) passen we als een tweede natuur toe in het technisch ontwerp. Daardoor blijft de impact van eventuele toekomstige wijzigingsverzoeken relatief klein. Onze voorkeur voor open standaarden (zoals UML en XML) en open source componenten (zoals Linux en Apache) stelt u in staat om onafhankelijk te blijven van leveranciers. Ook selecteren we de middelen die nodig zijn voor het ontwikkelen, testen en uitrollen.

Ontwikkelfase

Na de ontwerpfase ontwikkelen wij de ICT-oplossing volgens een beproefde en tijdens de ontwerpfase bepaalde methode (zoals SCRUM, XP, RAD, DSDM, RUP, Waterfall). Om te controleren of hetgeen is ontwikkeld daadwerkelijk voldoet aan de specificaties in het functioneel ontwerp en aan de vastgestelde bedrijfseisen, verweven wij (bijv. volgens het V-model) verschillende soorten testen door het gehele ontwikkelproces.

Implementatiefase

Na de ontwikkelfase rollen we de geteste software uit op een staging-/ productieomgeving, configureren we alle instellingen op maat, vullen we het systeem met productiegegevens en regelen we het technisch beheer in zodat die de ICT-oplossing in productie kan nemen. Na in productie name volgt een periode van fine-tuning en nazorg met tijdelijk extra monitoring van de ICT-oplossing.