Definitie: Managementadvies

Onder "managementadvies" verstaan wij datgene dat een organisatieadviseur als eindresultaat oplevert en wordt hieronder nader beschreven.

"De organisatieadviseur levert ten behoeve van een opdrachtgever op basis van een overeenkomst een deskundige en onafhankelijke bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken die zich binnen en/ of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen. Hij doet dit door aard en mogelijke oorzaken van deze vraagstukken vast te stellen, door alternatieven voor oplossingen aan te dragen en de redelijkerwijs te verwachten consequenties duidelijk te maken, door methoden en procedures aan te reiken of te ontwikkelen, door veranderingen te begeleiden of anderszins kennis en ervaring ten dienste van de opdrachtgever te stellen."
Bron: Gedragscode van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus en de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

In onze optiek kan managementadvies projectmanagement, auditing en bemiddeling omvatten.