Definitie: ICT-oplossingen

Onder ICT-oplossingen verstaan wij: automatisering die voorziet in specifieke functionele behoeftes van gebruikers. Zulke functionele behoeftes kunnen onder andere zijn: workflow management, groupware, customer relationship management, enterprise resource planning, business intelligence, content management, e-sourcing en onderdelen, variaties of combinaties daarvan. Middels ICT-oplossingen zijn gebruikers in staat om (evt. op afstand) digitale gegevens te registreren en verwerken.

Vormen

ICT-oplossingen kunnen technisch gezien in allerlei vormen voorkomen, zoals in de vorm van spreadsheets, legacy systemen of moderne systemen met een multitier architectuur. Ze bestaan als commerciële of open-source pakketten of worden op maat ontwikkeld.

Toebehoren

ICT-oplossingen worden normaliter voorzien van productiegegevens (incl. configuratie) en geleverd met documentatie, trainingen en promotiemateriaal voor de verschillende gebruikersgroepen van de desbetreffende ICT-oplossing. Die gebruikersgroepen zijn in ieder geval de technisch beheerder en functioneel beheerder.