Beschrijven

Waarom een AO-beschrijving?

Uw winst is afhankelijk van twee zaken: de markt en hoe doeltreffend en doelmatig uw organisatie in die continu veranderende markt opereert. Goed ondernemerschap omvat het tot-stand-brengen en het in-stand-houden van het adequaat functioneren van uw organisatie in die markt. Om de bedrijfsvoering zorgvuldig te plannen en beheersen is een informatievoorziening nodig die het management voorziet van relevante en betrouwbare stuurinformatie. De kwaliteit van die stuurinformatie is net zo hoog of laag als de kwaliteit van de onderliggende administratieve gegevens. Een AO-beschrijving beschrijft de registratie en verwerking van administratieve gegevens en geeft overzicht èn inzicht omtrent de bedrijfsprocessen en benodigde middelen. Een AO-beschrijving is dus hèt fundament van de prestaties van de organisatie. Met een AO-beschrijving kunnen concrete kansen voor structurele kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen aan het licht worden gebracht. Een AO-beschrijving waarvan beheer en naleving is geborgd maakt verdere professionalisering en groei van een organisatie mogelijk. Een geïmplementeerde AO-beschrijving is dan ook vaak een belangrijke voorwaarde voor certificering (zoals ISO 9001 en EFQM) van nieuwe of bestaande managementsystemen.

Waarom Quality Factory?

 • Wij beschrijven uw administratieve organisatie accuraat, bondig, in hoog tempo en met de nodige flexibiliteit.
 • Wij bieden u (na oplevering van de AO-beschrijving) kosteloos een korte presentatie aan van de in onze ogen belangrijkste bevindingen.
 • Wij zijn in AO’s gespecialiseerd en bieden een compleet AO-dienstenpakket aan, zoals het:
  • opstellen, actualiseren en completeren van AO-beschrijvingen,
  • publiceren van AO-beschrijvingen (bijv. op een intra-/ extranet),
  • toetsen van naleving van AO-beschrijvingen (zoals middels mysteryshopping en auditing),
  • adviseren van het management omtrent de structurele verbeteringen van de organisatie en het groeipad voor verdere professionalisering,
  • geven van trainingen op het gebied van AO-methoden en –technieken en
  • borgen van het beheer en de naleving van AO-beschrijvingen (o.a. inregelen van Interne Controle/ Beheersing).

Onze aanpak voor het beschrijven van AO's

Wij werken met een hecht team van in AO gespecialiseerde managementadviseurs die volgende aanpak hanteert: AO aanpak