Advies omtrent ICT

Advies omtrent ICT-management

Zoals wij in het verleden meermaals hebben bewezen, kunnen wij managementvraagstukken oplossen die betrekking hebben op ICT-infrastructuren. Hierbij kunt u denken aan:

 • Realisatie van ICT-oplossingen (tot en met het inregelen van in beheer name van die oplossingen). Als opdrachtnemer nemen wij een opdracht van u aan om een (samen met u nader te specificeren) ICT-oplossing te realiseren.
 • Verankering van gewijzigde of nieuwe ICT-oplossingen in de organisatie (ook met betrekking tot werkwijzen dus).
 • Assurance/-control van ICT projecten, waardoor u als opdrachtgever scherper zicht en beter grip heeft op de voortgang van die projecten. Deze vorm van risicobeheersing helpt u als opdrachtgever het risico van budgetoverschreidingen, vertragingen en afwijkingen ten opzichte van ontwerpspecificaties te verkleinen.
 • Globale inventarisatie en analyse van een ICT-infrastructuur (incl. het beheer van onderliggende IT-componenten).
 • Inventarisatie en analyse van bedrijfsrisico's in relatie tot de ICT-infrastructuur.
  Hiermee krijgt u zicht op welke financiele schade zou onstaan wanneer bepaalde IT-componenten uitvallen en in hoeverre overeengekomen ICT-serviceniveaus nog volstaan.
 • Auditing van ICT-procedures.
  Hiermee krijgt u zicht op in hoeverre een ICT-organisatie aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet.
 • Optimalisatie van ICT-procedures. Dit omvat het stroomlijnen en/ of herontwerpen van IT Service Management processen op basis van bijvoorbeeld ITIL.
 • Begeleiding bij aanbestedingen van (raamovereenkomsten of mantelcontracten voor) ICT-oplossingen. Dit omvat de specificatie van de inkoopbehoefte tot en met de contractering van geselecteerde leveranciers.
 • Second-opinion omtrent ICT-investeringsvoorstellen, -projectplannen, -ontwerpdocumentatie, -servicecontracten (SLA's/ DGO's) en dergelijke. Een extra kwaliteitscontrole door een onafhankelijke expert leidt tot een resultaat dat vaak aanzienlijk voordeliger is voor u.

Advies omtrent ICT-oplossingen

Bruggen bouwen tussen business en ICT

Een speerpunt van Quality Factory is dat we bruggen kunnen bouwen tussen de business en ICT en beide specialismes ook daadwerkelijk zelf in huis hebben. Vraagstukken analyseren we vanuit bedrijfskundig perspectief, waarna we de eventuele bijpassende ICT-oplossingen bepalen en desgewenst realiseren. In zowel de generalistische functionele wereld als de specialistische technische wereld weten wij de weg en zijn we bekend met de bijzondere kenmerken die die werelden uniek maken. Enerzijds zijn we bedreven in het beschrijven en analyseren van bedrijfsprocessen, anderzijds kennen we de praktische valkuilen bij het implementeren van ICT-oplossingen. We bezitten de kennis, ervaring en vaardigheid om het jargon van beide vakgebieden in Jip-en-Janneke-taal te vertalen en te vereenvoudigen tot overzichtelijke keuzes.

Toegevoegde waarde als uitgangspunt

Functionele vraagstukken vertalen we geruisloos naar technische oplossingen en (nieuwe) technische mogelijkheden vertalen we geruisloos naar innoverende praktische toepassingsmogelijkheden. In beide situaties tonen we aan welke toegevoegde waarde (nu en later) eventuele organisatorische en/ of technische veranderingen hebben. Ook tonen we aan hoe die waarde in verhouding staat tot eventuele alternatieve oplossingen.